Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


25.09.2019

Zapojte sa do projektu ŠPÚ a PF UK!

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.