Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.04.2021

Webinár k projektu Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus

Ústav politických vied SAV a Štátny pedagogický ústav Vás pozývajú na pripojenie sa k online webináru zameraného na prezentovanie projektu riešiaceho tematiku významných osobností slovenskej politiky a extrémizmus.

Podujatie nadväzuje na početné semináre pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl realizované v rokoch 2017 – 2019 v krajských mestách SR. Súčasťou výstupov rečníkov bude aj predstavenie publikácií ÚPV SAV. Cieľom je poukázať cez prezentovanie tretej etapy projektu na možnosti ďalšej podpory výchovno-vzdelávacieho procesu predovšetkým vo vzťahu k predmetom dejepis a občianska náuka.  

Webinár Vám pomôže ozrejmiť:
- Podiel a prínos slovenských politikov pri vzniku Československej republiky a ich demokratické a protiextrémistické postoje;
- skutočnosť, že demokracia a vlastenectvo sa dopĺňajú;
- presvedčenie, že štát je plodom obrovského úsilia ľudu a politického umenia jeho aktérov.

Uvedené témy sú súčasťou projektu, no v rámci jeho krátkeho predstavenia nepôjde o klasické prednášky.

Hostia:
PhDr. Miroslav Pekník, CSc. (predstavenie projektu),
Doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc. (Fašizmus v európskom porovnaní),
Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Osobnosti slovenskej politiky vo výchove k demokratickému občianstvu),
Prof. Pavol Mešťan, DrSc. (Popieranie holokaustu),
Doc. PhDr. Miroslav Lysý, PhD. (Poistky proti extrémizmu v slovenskom práve),
PhDr. Ladislav Vrtel (Extrémistická symbolika).

Termín: 27. 4. 2021 (utorok)
Čas: 14:00 – 14:45 hod.
Cieľová skupina: učitelia a učiteľky ZŠ a SŠ (humanitné zameranie)

V prípade záujmu o prihlásenie sa kliknite na uvedený odkaz s prihlasovacím formulárom:
https://www.ucimenadialku.sk/webinar/?webinar=17

Možnosť prihlásenie sa je v termíne do 26. 4. 2021. Po registrácii Vám pošleme prihlasovacie údaje cez aplikáciu ZOOM.
V prípade otázok sa obráťte na: marek.bubenik@statpedu.sk