Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


19.11.2019

V Letanovciach prebieha druhý cyklus vzdelávania v oblasti rómskeho jazyka a rómskej kultúry

Štátny pedagogický ústav organizuje v Letanovciach od osemnásteho do dvadsiateho druhého novembra druhý cyklus vzdelávania v rámci projektu Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry v obciach Spišské Tomášovce a Letanovce, ktorý je financovaný z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.  Jeho cieľom je zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov základných škôl zameraných na výchovu a vzdelávanie žiakov z rómskych komunít v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód.

Druhý cyklus vzdelávania je zameraný na rómsky jazyk a na inovatívne metódy vo vyučovaní rómskeho jazyka. Učitelia z obcí Letanovce a Tomášovce, ktorí sa celý týždeň venujú základom z rómskeho jazyka, vidia v ovládaní rómskeho jazyka veľký prínos. Podiel rómskych žiakov v triedach je vysoký a pomocou rómskeho jazyka majú možnosť lepšie porozumieť rómskym žiakom a ich kultúre.  Využívaním inovatívnych vyučovacích metód, ktoré učitelia si sami vyskúšali pri učení sa rómskeho jazyka, môžu žiakov motivovať, aby dosahovali lepšie vzdelávacie výsledky.