Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


24.06.2020

Učíme na diaľku: Od virtuálnych stretnutí k osobnému kontaktu

Zvykne sa hovoriť, že všetko zlé je na niečo dobré. COVID-19 priniesol mnohé obmedzenia, zasiahol do života každého z nás a zrazu sa stali dôležitými veci, ktoré sme dlho odkladali. Do praxe bolo potrebné zaviesť digitálne riešenia, nad ktorými sme dlho uvažovali. Z neštandardnej a úplne novej situácie vznikol projekt Učíme na diaľku, ktorý pôsobí pod záštitou Ministerstva školstva a Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ).

Projekt Učíme na diaľku bol naštartovaný v čase zavedenia prísnych opatrení do života spoločnosti, a teda aj do školstva. Tím expertov z mimovládnych organizácií preto pripravil praktickú webstránku www.ucimenadialku.sk, ktorej cieľom bolo pomáhať zamestnancom školstva v neľahkej situácii. Tento projekt mal okamžitú dennú sledovanosť tisícov učiteľov, riaditeľov, odborníkov na školstvo, ale aj rodičov a žiakov. 

Kríza priniesla mnoho nových prístupov a proaktívnych skupín, ktoré chceli pomôcť. Jednou z nich bola aj iniciatíva žiakov Stredoškoláci učiteľom, ktorá oslovila tím Učíme na diaľku s víziou pomôcť sprehľadniť pôvodnú webstránku projektu a zjednodušiť ju pre návštevníkov. Táto ponuka bola akceptovaná a spoločné sily sa sústredili na to, aby výsledok bol úspešný. 

Tím Učíme na diaľku bol posilnený o čerstvý pohľad stredoškolákov, ktorí s odborníkmi na problematiku spolupracovali na novom dizajne webu www.ucimenadialku.sk. Ďalšou digitálnou inováciou bolo založenie stránky Učíme na diaľku na facebooku, ktorá prístup k informáciám ešte viac zrýchlila a sprehľadnila. Zhodou okolností, ale najmä vďaka chuti zmodernizovať komunikáciu, bol vytvorený projekt a tím ľudí, ktorí mesiace spolupracovali online, teda na diaľku.

Po hodinách spolupráce cez monitory počítačov a smart telefóny sa celý tím rozhodol stretnúť naživo. Iniciatíva Stredoškoláci učiteľom s časťou externých a interných expertov ŠPÚ - Soňa Puterková, Silvia Púchovská, Zuznana Hronová, Jarmila Javorková, Anna Butašová, Viktor Križo a Stano Lukáč - sa konečne spoznali osobne. Stretnutie sa začalo v príjemnom prostredí a pri dobrom jedle.

Neformálne stretnutie pomohlo uvoľniť atmosféru a uľahčiť prvý osobný kontakt. A tak následná spätná väzba, ktorá prebehla už v priestoroch ŠPÚ medzi stredoškolákmi a expertným tímom, bola srdečná a prospešná pre obe strany. V podnetnej atmosfére sa rozvinula debata o ďalších krokoch pri práci na krízovom webe www.ucimenadialku.sk a o pokračovaní spolupráce študentov a ŠPÚ. 

Stredoškoláci z rôznych škôl z viacerých končín Slovenska si s expertným tímom vymenili osobné skúsenosti a na záver diskusie sa pridala aj riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Iniciatíve Stredoškoláci učiteľom patrí obrovská vďaka,” povedala Miroslava Hapalová.

Po diskusii, výmene skúseností a zážitkov nastal čas na malú chutnú tortu so známym logom a farbami Učíme na diaľku. Spoločné stretnutie umocnilo dobrý pocit a chuť naďalej pokračovať v tejto prínosnej spolupráci stredoškolákov a štátnej inštitúcie s víziou, že táto jedinečná spolupráca nezostane jedinou.

Portál Učíme na diaľku môžete v týchto dňoch za jeho prínos ohodnotiť priamo na webe https://www.ucimenadialku.sk/ Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

Iniciatívu Stredoškoláci učiteľom môžete sledovať na Facebooku aj na Instagrame.