Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


20.04.2021

Tréningový program Holokaust ako východiskový bod

Štátny pedagogický ústav dáva do pozornosti tréningový program Holokaust ako východiskový bod. Ide o európsky tréningový program pre učiteľov vyvíjaný organizáciou Mémorial de la Shoah od roku 2015.

Zámerom programu je vytvorenie priestoru pre dialóg medzi európskymi krajinami s rozdielnymi národnými naratívmi spojenými s druhou svetovou vojnou alebo s povojnovým vývojom s dôrazom na reflexiu vlastných národných dejín, prepojením perspektív a zaoberajúc sa citlivými témami s podporou odborného prístupu, ktorý je postavený na spoločnom európskom dedičstve dejín holokaustu.

Štvordňový program sa uskutoční ako každoročná spoločná iniciatíva Nadácie Zachor, Centra edukácie a inovácií (CEDIN) a Mémorial de la Shoah s podporou Štátneho pedagogického ústavu v dňoch 22. apríla – 29. apríla 2021. (on-line video seminár ZOOM)
Účasť je otvorená pre 40 učiteľov spoločenskovedných predmetov, 20 učiteľov z Maďarska a 20 učiteľov zo Slovenska.

Pre viac informácií kontaktujte juraj@cedin.sk

Náklady spojené s účasťou hradia organizátori udalosti. Počas udalosti bude zabezpečené simultánne tlmočenie medzi tromi pracovnými jazykmi: anglickým,  maďarským a slovenským.

Projekt je finančne podporený programom Európa pre občanov a Claims Conference.
http://www.europapreobcanov.sk/
http://www.claimscon.org/