Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


27.03.2018

Zahraniční Slováci spolupracujúci s ŠPÚ prebrali z rúk ministerky školstva medailu sv. Gorazda

Medzi ocenenými učiteľmi a pedagógmi, ktorí si dnes prebrali z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda, sú aj dlhoroční spolupracovníci Štátneho pedagogického ústavu, pôsobiaci na Slovensku aj v zahraničí. Najvyššie ocenenie, Veľká medaila sv. Gorazda bola udelená zahraničným Slovákom z Dolnej zeme Pavlovi Hlásnikovi a Svetlane Zolňanovej. Pedagóg z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského z rumunského Nadlaku a členka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny z Nového Sadu v Srbsku sú zároveň členmi Odbornej komisie ŠPÚ pre prípravu voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

PhDr. Anna Bocková, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá si prevzala Ďakovný list od ministerky školstva za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii Dejepisnej olympiády a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou, je zároveň členkou Predmetovej komisie ŠPÚ pre dejepis.

„Sme radi, že ocenená doktorka Bocková, ako aj zahraniční Slováci Svetlana Zolňanová a Pavel Hlasznik, ktorí dostali vyznamenania za modernizáciu a rozvoj slovenského národnostného menšinového školstva a vzdelávacích a kultúrnych aktivít, sú zároveň členmi odbornej komisie ŠPÚ. Práca takýchto pedagógov, učiteľov je nezastupiteľná v školách a zároveň je prínosom pre skvalitnenie odbornej práce našej inštitúcie,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave, si prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy šesťdesiatka pedagógov pôsobiacich na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Viacerí z nich boli ocenení aj v súvislosti s významnými životnými jubileami a prof. Viliam Lauko získal Veľkú medailu svätého Gorazda in memoriam.
Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.