Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.09.2017

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti vstúpili do platnosti 1. septembra 2017

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie vstúpili do platnosti 1. septembra 2017 tak, ako to bolo pôvodne ohlásené. Minister školstva poslal túto informáciu aj Slovenskej komore učiteľov a ďalším zainteresovaným subjektom. Odborníci na tlačovej konferencii v Štátnom pedagogickom ústave ubezpečili, že nebude prebiehať segregácia detí na úrovni národného kurikula, pokiaľ budú tieto vzdelávacie programy platiť v praxi.

V nových vzdelávacích programoch pre deti so zdravotným znevýhodnením nie sú nové požiadavky, týkajúce sa materiálno technického a personálneho vybavenia materských škôl. Sú porovnateľné s požiadavkami schválenými vo vzdelávacích programoch v roku 2009, došlo len k ich spresneniu.

„Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením sú pre materské školy pomôckou, ktorá im zjednoduší život pri vzdelávaní detí s rôznymi znevýhodneniami. Učitelia sa zamerajú v konkrétnom prípade len na jedno konkrétne z deviatich zdravotných znevýhodnení, pre ktoré je vypracovaný samostatný vzdelávací program. Spolu s aplikáciami, ktoré sú spracované tak zrozumiteľne, že im môže porozumieť aj laik, im to prácu s integrovanými deťmi neskomplikuje, ale uľahčí,“ zhodnotil vzdelávacie programy riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Ako sa nové vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením v predprimárnom vzdelávaní osvedčia v praxi, rezort školstva vyhodnotí na konci školského roka 2017/2018.

Od 1. septembra 2017 vstúpi do platnosti aj Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie a Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie.