Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.04.2018

V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pedagogickým a odborným zamestnancom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov v Dolnom Kubíne.

Na slávnostnom podujatí, nad ktorým prebralo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odovzdala ocenenia ministerka Martina Lubyová spolu s prednostom Okresného úradu v Žiline Michalom Lavríkom. Ocenenia za dlhoročnú, obetavú, kreatívnu či inovatívnu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese si odniesli učitelia a pedagogickí zamestnanci materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, stredných škôl a gymnázií zo Žilinského samosprávneho kraja.

„Podujatia, na ktorých preukážeme verejne vďačnosť učiteľom a pedagogickým zamestnancom za ich dlhoročnú statočnú odbornú, kreatívnu a inovatívnu prácu, je nielen určitým zadosťučinením za ich obetavosť ale aj povzbudením a motiváciou v ich ďalšej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania mladej generácie,“  riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.