Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


19.02.2018

Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou kancelárie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Skarlet Ondrejčákovou o možnostiach spolupráce pri riešení otázok súvisiacich s témou otvoreného vzdelávania. Pracovné stretnutie, ktoré nadväzovalo na rokovanie o možných prienikoch aktivít v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, bolo zamerané najmä na prípravu workshopu pre učiteľov, ktorý sa bude konať v marci v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania.

Zástupcov z úradu splnomocnenca vlády  zaujímali v tejto súvislosti najmä informácie o procese tvorby a schvaľovania učebníc, ktoré im pomôžu pri koncipovaní spomínaného workshopu.

„V súvislosti s prípravou workshopu, ktorý bude obsahovo zameraný na tvorbu mechanizmu na podporu otvoreného vzdelávania s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejšie vzdelávanie učiteľov, sme hľadali možnosti, ako učiteľom sprostredkovať širokú škálu verejných zdrojov, ktoré v tomto prípade predstavujú najmä otvorené vzdelávacie prostriedky. ŠPÚ pracuje v súčasnosti  na tvorbe odborných metodických materiálov pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré budú verejne prístupné na webovej stránke ŠPÚ,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a doplnil, že zverejnenie komplexnej databázy metodických  a didaktických materiálov v centrálnom úložisku na internetovom portáli pripravuje aj MŠVVŠ SR.