Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.12.2017

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na internetový portál deutsch.info, ktorý iniciovalo a koordinovalo OZ Edukácia@Internet. Pre zaregistrovaných používateľov tu sú kurzy úrovní nemeckého jazyka od A1 po B2.

Mnohojazyčná bezplatná webová stránka, ktorú využívajú tak začiatočníci ako aj profesionálni učitelia, bola podnetom pre prípravu učebných materiálov pre učiteľov práve v rámci projektu deutsch info. Na projekte, ktorý koordinuje Rakúsky inštitút vo Viedni, spolupracuje viacero európskych krajín vrátane Poľska, Maďarska a Litvy

„Realizátori projektu na Slovensku budú v najbližších mesiacoch pracovať na učebných materiáloch pre žiakov, ktoré spolu s už vypracovanými materiálmi pre učiteľov prispejú k zmodernizovaniu a skvalitniu výučby nemeckého jazyka v základných a stredných školách,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po rokovaní s koordinátorom OZ Edukácia@Internet Petrom Balážom.

„Za ŠPÚ som prisľúbil aj spoluprácu na príprave a realizácii medzinárodného jazykového festivalu Lingva Fest 2018, ktorý sa bude konať v septembri Bratislave, pretože  ovládanie svetových jazykov v tejto dobe je nevyhnutná podmienka úspešného uplatnenia sa v praxi a som presvedčený, že je povinnosťou našej inštitúcie takéto aktivity podporovať, “ doplnil riaditeľ ŠPÚ.