Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


19.09.2017

ŠPÚ podporuje nové neformálne vzdelávanie v Múzeu mesta Bratislavy

Na odbornej konferencii pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka sprístupnili dnes v Múzeu mesta Bratislavy ateliér Oživené učebnice. Zámerom projektu je v rokoch 2016 – 2017 zrealizovať špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu s rozsiahlou časovou osou a mapovaním panovníkov, ktorí vládli a ovplyvňovali územie dnešného Slovenska od Sama až po Karola. Vznikli tak „Oživené učebnice“ s prvými piatimi neformálnymi vzdelávacími programami a publikáciami v novozaloženej edícii – „História v kocke“.

Cieľovou skupinou projektu sú pedagógovia a cez nich žiaci a študenti základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl vo veku 6-18 rokov ako aj verejnosť v rámci voľnočasových aktivít Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť Múzea mesta Bratislavy.

„S myšlienkou prinášať priebežne nové poznatky z našich dejín a získať v priebehu realizácie projektu čo najväčšiu skupinu návštevníkov múzea najmä z radov pedagógov a žiakov pre záujem o dejiny hlavného mesta, sme sa natoľko stotožnili, že som nad dnešným podujatím prijal ponúknutú záštitu,“ uviedol v úvodnom príhovore riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

V prvej fáze projektu Oživené učebnice je zmapovaných 5 tém. Tri z nich sa dotýkajú najmä 18. Storočia- vlády Márie Terézie, unikátneho Marquartovho plánu (1765), fungovaniu lekárnictva a liečenia. Dve témy siahajú do dejín staroveku, do čias Rímskej ríše a do raného stredoveku do života Slovanov.

„Na projekte oceňujem aj to, že má potenciál a ambície neobmedzene pokračovať a zmapovať ďalšie historické témy v súvislosti s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu pre dejepis,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Súčasťou projektu Oživené učebnice, okrem špeciálnej interaktívnej výstavnej expozícia s magnetickými stenami a tematickými tapetami, ktoré dávajú nový rozmer práci s publikom, je aj vydanie piatich publikácií – Mária Terézia a my; Prišli k nám Rimania; Slovania z Devíne; Tajomstvo lekárne U červeného raka a Prechádzky s pánom Marquartom.