Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


13.04.2022

Poznáme víťazov súťaže Amari romaňi čhib – Naša rómčina

Prvý aprílový štvrtok tohto roku patril v priestoroch košického Kulturparku rómčine.

V metropole východu sa 7. apríla 2022 uskutočnil už štvrtý ročník celoslovenskej súťaže v prednese rómskej poézie a prózy s názvom Amari romaňi čhib – Naša rómčina. Zo 47 prihlásených žiakov a žiačok základných a stredných škôl vybrala odborná porota víťazov v štyroch súťažných kategóriách.

„Poslaním tejto súťaže je najmä vyhľadávanie a podporovanie talentovaných žiakov, rozvíjanie tvorivosti a sebaprezentácie žiakov a vzbudzovanie záujmu žiakov spoznávať krásu rómskeho jazyka a rómskej literatúry. Tento ročník bola mimoriadne silná konkurencia medzi prihlásenými súťažiacimi a sme radi, že sme vybrali tých najlepších,” uviedol Jozef Facuna zo Štátneho pedagogického ústavu.

(Porota počas hodnotenia súťažiacich, zdroj: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice)

Súťaž vyhlásilo Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja, n. o a organizátorom súťaže bola Súkromná pedagogická a sociálna akadémia v Košiciach. Štátny pedagogický ústav podporil podujatie ako odborný garant súťaže. Cieľom akcie je dlhodobo rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k rómskej literatúre a prostredníctvom umeleckých textov ich vlastné emocionálne a estetické cítenie.

Víťazmi súťaže sa stali:
1. kategória,
žiaci 1. stupňa základných škôl a základných umeleckých škôl:

1. miesto Jaroslav Gábor – ZŠ Vtáčkovce
2. miesto Dominika Gadžorová – ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice
3. miesto Melánia Gadžorová - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

2. kategória,
žiaci 2. stupňa základných škôl:

1. miesto Elizabeth Medňanská - ZŠ Trebišovská 10, Košice
2. miesto Dominika Slepčíková - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice
3. miesto Michaela Horváthová  - ZŠ Kecerovce

3. kategória,
žiaci stredných odborných škôl a gymnázií:

1. miesto Vlasta Ďurašková – Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice
2. miesto Mária Tolvajová - Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice
3. miesto Mikuláš Polhoš - Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok

4. kategória,
žiaci konzervatórií:

1. miesto Barbora Čureková – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice
2. miesto Aurel Pavol Plachetka  - Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice
3. miesto Barbora Porčogošová - Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice

Cenu poroty získali:
Tamara Temesová - Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice
Martin Reis – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice

Z pozvaných hostí, pozvanie na súťaž prijala poslankyňa NR SR Mgr. Jarmila Vaňová, Mgr. Ingrid Lukáčová z Úradu vlády SR, Mgr. Lenka Goroľová z Ústavu rómskych štúdii v Prešove, Mgr. Jana Gáborová Kroková, Mgr. Zuzana Paľuchová a Bc. Zdeněk Kovář zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove – dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, starosta MČ Luník IX pán Mgr. Marcel Šaňa. 

(Víťazi 4. ročníka súťaže,​ zdroj: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice)