Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.10.2020

Podpora multilingválnych tried

V dňoch 13. – 14. októbra 2020 realizovalo Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom dvojdňový seminár Podpora multilingválnych tried (Supporting multilingual classrooms).

Seminár bol uskutočnený ako iniciatíva na základe dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej len ECML) a Európskou komisiou a na základe grantovej zmluve medzi ECML a Štátnym pedagogickým ústavom. V roku 2020 je iniciatíva realizovaná v ôsmich krajinách: Arménsko, Dánsko, Grécko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko.

Seminár na Slovensku bol zameraný na tému výučby v multilingválnom prostredí a podporu jazykovej výučby žiakov-cudzincov a to najmä na nasledovné témy: multilingvizmus a plurilingvizmus, plurilingválne prístupy v jazykovej výučbe, prínos multilingvizmu naprieč kurikulom, rozvoj kompetencií pri podpore rozvoja druhého jazyka naprieč všetkými vyučovacími predmetmi, celoškolský prístup k multilingvizmu a pluriligvizmu. Seminár bol facilitovaný expertmi Rady Európy: profesor Terry Lamb z University of Westminster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a emeritná profesorka Mercedes Bernaus, univerzita v Barcelone, Španielsko.

Bližšie informácie o seminári Podpora multilingválnych tried sú dostupné na: https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/podpora-multilingvalnych-tried/

              
                                                                                        www.ecml.at/ec-cooperation