Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.10.2017

Ministerka školstva Martina Lubyová sa stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová prijala riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka. Na prvom pracovnom stretnutí hovorili spolu predovšetkým o aktuálnych otázkach, ktoré súvisia s pracovnou agendou tejto priamo riadenej organizácie rezortu školstva.

„Predmetom rokovania boli aktuálne otázky, ktoré súvisia s problematikou základných, stredných i materských škôl vrátane vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením ako aj zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ informoval po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk.

Témami pracovného stretnutia bola aj problematika európskych projektov inklúzie a s nimi súvisiaceho trvalo udržateľného rozvoja, programy vzdelávania učiteľov. Riaditeľ ŠPÚ oboznámil ministerku s najbližšími plánovanými vzdelávacími aktivitami tejto priamo riadenej organizácie rezortu. Dohodli sa tiež na koordinácii ďalších spoločných zámerov a aktivít.