Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.08.2017

ŠPÚ pokračuje s workshopmi pre školy s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav pokračuje v realizácii odborných workshopov na podporu implementácie národného projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“. Posledný z nich sa uskutočnil vo Veľkom Mederi.

25. augusta 2017 sa v Základnej škole Bélu Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi uskutočnil odborný workshop na podporu implementácie národného projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“. Jeho cieľom bolo bližšie oboznámiť učiteľov s usmerneniam k práci s metodickými materiálmi. Workshop bol určený učiteľom, ktorí budú v školskom roku 2017/2018 vyučovať slovenský jazyk a slovenskú literatúru v 1. a 5. ročníku základnej školy.

Podujatia sa zúčastnili pedagógovia troch základných škôl zapojených do projektu, prednášali výskumní a vývojoví zamestnanci oddelenia pre obsah vzdelávania maďarskej menšiny Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.