Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


05.09.2017

Štátny pedagogický ústav má na svojej webovej stránke verejne dostupný metodický portál

Štátny pedagogický ústav má na svojej webovej stránke verejne dostupný metodický portál ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov.

Stránka sa postupne napĺňať potrebnými informáciami, súvisiacimi s inováciou ŠVP, ako aj metodickými materiálmi, ktoré môžu pedagógom pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a vlastnej príprave vyučovacích hodín. Portál Štátneho pedagogického ústavu garantuje obsahovú a didaktickú správnosť publikovaných materiálov.
     „Metodický portál ŠPÚ je priestor, kde učitelia môžu nájsť pomoc, inšpiráciu, rôzne nápady a podnety, ktoré môžu zužitkovať pri príprave na vyučovanie. Zároveň môžu využiť príležitosť, ktorú ponúkame a sami sa stať autormi metodických podnetov,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

     Autori môžu posielať svoje návrhy a podnety na spu@statpedu.sk.