Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.03.2018

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

V priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 12. marca 2018 uskutočnilo 15. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len výbor).

Výboru bola poskytnutá informácia z rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zo dňa 14. decembra 2017. Počas rokovania sa výbor oboznámil s výsledkami monitoringu ľudských práv zameraného na prejavy extrémizmu v základných a stredných školách, ktorý bol realizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR. Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytol výboru detailnú informáciu o členstve Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva.