Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.03.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal nového predsedu Matice slovenskej

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Na pracovnom rokovaní hovorili spolu najmä o budúcej spolupráci medzi obidvoma subjektami v oblasti vzdelávania, pričom značnú časť diskusie venovali príprave obsahu a podmienok spoločného memoranda o spolupráci.

V rámci práce komisií ŠPÚ bude pokračovať vzájomná odborná a vedecká spolupráca, ktorú rozšíria tieto verejnoprávne inštitúcie o spoločné výchovno-vzdelávacie aktivity pre školy. Formou súťaží a konferencií sa sústredia najmä na tie spoločenské témy, ktoré zvýšia povedomie národnej identity a zvýšia záujem o kultúru a históriu Slovákov. Zástupcovia ŠPÚ a MS sa dohodli, že jedným z prvých spoločne realizovaných podujatí bude odborná konferencia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky.