Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.09.2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk otvoril nový školský rok 2017/2018 v Súkromnom bilingválnom gymnáziu Katkin park II v Košiciach

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril nový školský rok 2017/2018 v Súkromnom bilingválnom gymnáziu Katkin park II v Košiciach. Prvé súkromné gymnázium na východnom Slovensku po roku 1989 zároveň spustilo 1.ročník experimentálneho overovania nového školského vzdelávacieho programu aplikovaná informatika. Garanciu nad projektom prevzal Štátny pedagogický ústav, záštitu riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. Škola, ktorá je už 23 rokov známa svojím inovatívnym a kreatívnym prístupom k výchovno-vzdelávaciemu procesu, overuje v poradí svoj tretí vzdelávací program.

Aplikovaná informatika nasleduje po úspešnom zavedení predmetu ekonómia ako povinného vyučovacieho predmetu v rámci UP gymnázia a experimentálnom overovaní  päťročného bilingválneho štúdia so zameraním na humanitné predmety. Súkromné gymnázium Katkin park v Košiciach má povesť školy, kde všetci študenti dostávajú priestor na sebarealizáciu. Možnosť využívať notebook na väčšine vyučovacích predmetov, čo je výsledkom projektu „S notebookom je všetko lepšie", povinná maturitná skúška z predmetu ekonomika v anglickom jazyku a zavedenie aplikovanej informatiky medzi gymnaziálne predmety, vytvárajú predpoklady pre úspešné štúdium a uplatnenie sa aj v zahraničí, čoho dokladom z minulosti sú napríklad štatistiky o absolventoch školy študujúcich a pracujúcich v zahraničí.