Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


26.01.2018

Riaditeľ ŠPÚ prijal záštitu nad Kongresom nemeckého jazyka

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal záštitu nad Kongresom nemeckého jazyka (Deutschkongress), ktorý sa bude konať v termíne 2. – 3. júla 2018 na Katolíckej univerzite v Ružomberku pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom kongresu je vytvorenie siete inštitúcií a partnerov, ktorí sa v rámci slovenského vzdelávacieho systému zasadzujú za podporu nemeckého jazyka.

„Štátny pedagogický ústav podporí kongres aktívnou účasťou v snahe pomôcť posilniť výučbu druhého cudzieho jazyka v základných a stredných školách,“  uviedol riaditeľ Ľ. Hajduk.

Na kongres sú pozvaní  germanisti, riaditelia škôl, učitelia, zástupcovia firiem a všetci, ktorí sa zaujímajú o nemecký jazyk. Program dvojdňového podujatia bude tvoriť Konferencia SUNG Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, Konferencia vedení škôl s nemeckým jazykovým diplomom (DSD) na Slovensku, didakticko-metodické odborné workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka, odborné a vedecké prednášky, pódiové diskusie so zástupcami školstva a hospodárskej sféry, odborné diskusie a výmena kontaktov. Na kongrese sa bude prezentovať aj projekt Experientieren auf Deutsch, na ktorom spolupracuje Štátny pedagogický ústav, Nadácia Volkswagen Slovakia a Goetheho Inštitút.

Kongres nemeckého jazyka organizuje Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave, Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka  a germanistov Slovenska (SUNG), Goethe-Institut Bratislava a  Ústredie zahraničného školského systému - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) v spolupráci s ŠPÚ.