Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.12.2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal generálneho tajomníka služobného úradu MŠVVŠ SR Maria Schrenkela

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal dnes na pôde ŠPÚ generálneho riaditeľa služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Maria Schrenkela. Hovorili spolu o najmä o odborných a administratívnych záležitostiach ŠPÚ ako priamo riadenej organizácie rezortu školstva.

„Generálny tajomník služobného úradu rezortu školstva sa zaujímal o témy súvisiace bezprostredne s ŠPÚ, ktoré aktuálne rezonujú v odbornej verejnosti, týkajúce sa problematiky integrácie a inklúzie na predprimárnom a elementárnom stupni vzdelávania, ale zaujímali ho aj formy spolupráce medzi priamo riadenými organizáciami ministerstva školstva a konkrétne plány a pracovné zámery ŠPÚ v budúcom roku, “ informoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po skončení rokovania.