Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


20.10.2021

Na Slovensku historicky po prvý raz zasadol Žiacky poradný výbor. Hlas žiakov a žiačok bude počuť aj pri pripravovaných zmenách vo vzdelávaní

Žiacky poradný výbor, nový poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, má za sebou prvé oficiálne stretnutie. Na dvojdňovom zasadnutí v dňoch 12. a 13. októbra sa prvý raz stretli žiaci a žiačky zo základných a stredných škôl, ktorí rovnomerne zastupujú všetky kraje Slovenska. Výbor má celkom 16 členov a členiek. Budú mať možnosť vyjadrovať sa aj k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní.

Stretnutie Žiackeho poradné výboru (ŽPV) v stredu 13. októbra oficiálne otvoril generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže Peter Lenčo. Mladým sa v úvode prihovoril aj Jozef Miškolci zo sekcie inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému Štátneho pedagogického ústavu.

„Žiacky poradný výbor je konkrétnym vyjadrením toho, že mladí ľudia majú byť a sú partnermi pri prijímaní opatrení v škole i v spoločnosti, ktoré sa priamo dotýkajú ich života,“ hovorí generálny riaditeľ IUVENTY Peter Lenčo. „Verím, že bude inšpiráciou pre iné inštitúcie či samosprávy pre spoluprácu s mladými ľuďmi a členom a členkám Žiackeho poradného výboru prajem, aby sa im navzájom i s nami dobre spolupracovalo,“ dodáva.

Zástupcovia a zástupkyne žiakov na stretnutí diskutovali o tom, čo sa im na vzdelávaní a školstve páči a kde vnímajú priestor na rozvoj. Ako pozitíva vnímajú napríklad rovesnícke a interaktívne vyučovanie. Zlepšenie by si podľa nich zaslúžili učebné pomôcky. Vo vyučovaní im tiež chýba finančná gramotnosť a enviro témy.

„Diskusie boli veľmi podnetné a verím, že Žiackemu poradnému výboru sa podarí naplniť svoje poslanie zvyšovať účasť žiakov a žiačok pri rozhodovaní o návrhoch koncepcií v oblastiach výchovy, vzdelávania a života mládeže,“ uviedol Jozef Miškolci z ŠPÚ.

Hodnoty, ktorých sa chce výbor pri svojom pôsobení držať, sú vzájomný rešpekt, aktívne počúvanie, otvorenosť, rovnosť, hľadanie riešení, kreativita, rozhodovanie na základe faktov a schopnosť spolupracovať a argumentovať.

Prácu ŽPV koordinuje zástupca IUVENTY, Milan Polešenský, spolu so Šimonom Babjakom, ktorý je súčasne aj mládežníckym delegátom SR pri OSN.

Abecedný zoznam členov Žiackeho poradného výboru: Adela Ferenčíková, Alexa Čipáková, Alexandra Špaková, Branislav Balušinský, Bronislava Koristeková, Daniel Kurák, Lucia Komorníková, Mária Imrichová, Martin Regenda, Matúš Hlocký, Nikolas Blahušiak, Oliver Kohuth, Richard Miroslav Piterka, Roman Galo, Tatiana Bollová, Tímea Kubicová.

Stretnutie Žiackeho poradného výboru