Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


03.05.2021

Teória tvorby a evaluácie didaktických prostriedkov

Štátny pedagogický ústav v tomto roku otvára široko koncipovaný výskumný projekt Teória tvorby a evaluácie didaktických prostriedkov a pozýva všetkých záujemcov z akademického prostredia k spolupráci.

Vítaní sú autori existujúcich učebníc ako aj potenciálni budúci autori, recenzenti a lektori existujúcich učebníc, vedúci bakalárskych, diplomových a dizertačných prác s touto problematikou, autori vlastných štúdií a monografií zaoberajúci sa výskumom učebníc a ďalších didaktických prostriedkov. Ďalšie informácie záujemcom poskytne koordinátorka projektu Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.
Kontakt: zuzana.juscakova@statpedu.sk