Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.11.2020

Televízne vyučovanie pokračuje aj počas druhej vlny pandémie

Opäť sa začína televízne vysielanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra bude nadväzovať na vysielanie z jarných mesiacov. Štátny pedagogický ústav na relácii spolupracoval s verejnoprávnou televíziou RTVS a neziskovou organizáciou Indícia.

Druhá vlna pandémie na Slovensku spôsobila opäť zatvorenie niektorých škôl.  Mnohí žiaci nemajú k dispozícii notebooky či iné zariadenia, prostredníctvom ktorých by sa mohli zúčastňovať online vyučovania. Podporou ich vzdelávania bude preto aj pokračovanie relácie Školský klub.
Televízne vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami, bude prebiehať od pondelka do štvrtka na Dvojke od 11. novembra. Vysielanie začne vždy o 9. hodine a potrvá 60 minút.

Obsahová koncepcia
Každý deň bude venovaný inej oblasti: pondelok slovenský jazyk, každý utorok vlastiveda, v stredu matematika, štvrtok bude venovaný prírodovedným predmetom.
Bežné témy z vyučovania sú rozšírené aj o osobnostný a sociálny rozvoj detí, environmentálnu a mediálnu výchovu. Do jednotlivých častí sú zaradené aj úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti, či aktuálnu tému ochrany človeka a zdravia. Deti sa stretnú aj s regionálnou výchovu a tradičnou ľudovou kultúrou, oboznámia sa aj s mnohými regionálnymi zaujímavosťami. 

Tlmočenie
Postupne pribudne tlmočenie do posunkového jazyka pre nepočujúcich žiakov, ako aj vyučovanie niektorých tém v rómskom jazyku. Tvorcovia relácie by tak chceli sprístupniť možnosť vzdelávať sa aj v čase prerušeného vyučovania v školách všetkým deťom.

Metodické materiály
S vysielaním Školského klubu pribudne na stránke ucimenadialku.sk do hlavného menu nová položka - Školský klub. Ak si návštevník roztvorí položku v Menu, zobrazí sa mu zoznam príspevkov. Filtrovať bude možné podľa predmetov, po zvolení vybraného príspevku sa návštevník dostane aj na jeho detail. V rámci textu budú uvedené pomôcky, metodika i výzvy a pracovné listy ako súbory na stiahnutie. Pre tých, ktorí nemohli sledovať Školský klub pri prvom odvysielaní, bude zverejnený odkaz na webstránku archívu.

Interaktívna participácia divákov
Vysielanie Školského klubu bude zamerané interaktívne. Po skončení každej vysielanej relácie môžu diváci (deti, rodičia, učitelia) zasielať spätnú väzbu, obrázky a odkazy na e-mailovú adresu skolskyklub@ucimenadialku.sk. Reakcie a podnety od učiteľov, zasielané na rovnakú adresu, budú dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu.

Relácia Školský klub a prevádzka portálu ucimenadialku.sk sú aktivitami Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS, ITMS2014+: 312011AUN7), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


/files/sk/aktuality/ts_televizne-vyucovanie-pokracuje-aj-pocas-druhej-vlny.pdf