Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


19.12.2019

Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav usporiadal 15.9 – 1.11.2019 už 2. ročník súťaže pre učiteľov cudzích jazykov. Učitelia mali vytvoriť inovatívnu aktivitu na vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka. Do súťaže sa zapojili učitelia základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Zaslané aktivity boli vytvorené pre anglický, nemecký a ruský jazyk.  Na základe požiadaviek stanovených v podmienkach súťaže, odborná porota vybrala tri najlepšie aktivity. Autori víťazných aktivít budú odmenení cenou vo výške 200 eur.

Odmenení víťazi:

Mgr. Jarmila Reisingerová, Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta (anglický jazyk);

Mgr. Patrícia Richterová, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica (nemecký jazyk);

Mgr. Anna Nemcová, Dis.art, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce (ruský jazyk).

Zaslané aktivity budú spracované do formy metodických listov a zverejnené na Metodickom portáli ŠPÚ.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili!

Organizačný tím súťaže pre učiteľov cudzích jazykov