Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


11.12.2017

Súťaž Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v novembri 2017 súťaž pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Podmienkou súťaže bolo vytvorenie metodického listu s témou UNESCO. Do súťaže sa mohli zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma UNESCO je veľmi široká a v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu.

Celkovo sa do súťaže zapojilo 36 učiteľov materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Na základe požiadaviek stanovených vo vyhlásení súťaže porota vybrala päť najlepších metodických listov. Autori víťazných metodických listov budú odmenení cenou vo výške 200 eur:

  • PaedDr. Dagmar Krupová a doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., Základná škola s materskou školou Pohorelá
  • Mgr. Vladimíra Kormaňáková, Základná škola s materskou školou, Novoť
  • Mgr. Marián Vizy, Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Šurany
  • Mgr. Stanislav Kozák, Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
  • Mgr. Milan Koščo, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice

Porota vysoko ohodnotila aj metodické listy PaedDr. Evy Raffajovej zo Základnej školy v Ľubici, Mgr. Zuzany Pojdákovej zo Základnej školy vo Veľkom Bieli a PaedDr. Zuzany Vaňkovej z Gymnázia Karola Štúra v Modre.

Najlepšie (nielen víťazné) metodické listy budú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ a MZV – UNESCO.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

 

Organizačný výbor súťaže