Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


16.11.2020

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole už má svojich víťazov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole.

Súťaž ukázala, že oslava Európskeho dňa jazykov aj tento rok prebehla prostredníctvom rôznych aktivít v základných i stredných školách na celom Slovensku. Do súťaže sa zapojilo 39 základných škôl, resp. jednotlivých tried týchto škôl (spolu 48 projektov) a 10 stredných škôl. Jednotlivé školy prostredníctvom svojich projektov kreatívnym spôsobom vyzdvihli význam učenia sa jazykov, podporili u žiakov rozvoj jazykovej i kultúrnej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia.

V súlade so Štatútom súťaže hodnotiace komisie vybrali tri projekty s najvyšším počtom bodov v kategórii základné školy a tri projekty s najvyšším počtom bodov v kategórii stredné školy. Víťazné školy budú odmenené cenou vo forme poukážky na nákup cudzojazyčnej literatúry.

Víťazi v kategórii základné školy:

  1. Základná škola s materskou školou Žbince, Žbince 145, Hatalov
  2. Základná škola, Matice Slovenskej 13, Prešov
  3. Základná škola, Bernolákova ulice 1061, Vranov nad Topľou

Víťazi v kategórii stredné školy:

  1. Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
  2. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
  3. Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Organizačný tím súťaže