Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.01.2020

Súťaž AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina sa uskutoční 7. apríla 2020 v Kulturparku v Košiciach

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Súkromnou pedagogickou a sociálnou akadémiou v Košiciach pripravuje v školskom roku 2019/2020 druhý ročník literárnej súťaže v prednese poézie a prózy v rómskom jazyku pod názvom AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina.

Súťaž sa bude konať 7. apríla 2020 v budove Kulturparku v Košiciach.

Vyhlasovateľom súťaže je Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja.

Súťaž organizuje Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, 040 01 Košice. Odborným garantom súťaže je Štátny pedagogický ústav. 

Ciele súťaže:

  • rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k rómskej literatúre;  
  • prostredníctvom interpretácie umeleckých textov  rozvíjať emocionálne a estetické cítenie žiakov.

Viac informácii nájdete na stránke http://kzorn.edupage.org/text2/

Kontaktné údaje na organizátorov súťaže:

 eva.gasparova1@gmail.com  alebo irenaadam@centrum.sk 

Kontaktný údaj na garanta súťaže:

jozef.facuna@statpedu.sk