Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


12.11.2020

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje anketu - Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka

Učitelia zohrávajú dôležitú úlohu v našich životoch – motivujú nás, pomáhajú nám zdolávať prekážky i podporovať talent, ktorý sa v nás skrýva. Každý učiteľ, ktorý nám vstúpi do života, má na nás vplyv. Ukážme svetu pedagógov a pedagogičky, ktorých vplyv nás pozitívne formuje.

Ak máte vo svojom okolí učiteľov alebo učiteľky, ktorí svojou prácu vzbudili u žiakov lásku k učeniu sa cudzieho jazyka, dajte nám o nich vedieť. Nominujte učiteľa cudzieho jazyka/ učiteľku cudzieho jazyka do ankety vyhlásenej Štátnym pedagogickým ústavom „Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka“.

Hľadáme učiteľa/učiteľku cudzích jazykov:

 1. ktorý/á zapálil/a u žiakov vášeň učiť sa cudzí jazyk;
 2. ktorý/á používa inovatívne vyučovacie metódy, je kreatívny/a na jeho/jej hodinách „sa žiaci nenudia“;
 3. ktorý/á svojím prístupom k vyučovaniu cudzieho jazyka žiakov inšpiruje a motivuje k tomu, aby sa cudzí jazyk učili a používali ho v škole i mimo nej;
 4. pre ktorého/pre ktorú sú vzťahy, ktoré si buduje so žiakmi, rovnako dôležité ako ich jazykové znalosti;
 5. ktorý/á aj vďaka svojej práci formuje žiakov, aby rešpektovali jazykovú i kultúrnu rôznorodosť a inakosť.

Kto môže nominovať?

 • Riaditelia a riaditeľky základných, stredných a jazykových škôl
 • Kolegovia a kolegyne zo škôl
 • Žiaci a žiačky základných, stredných a jazykových škôl
 • Rodičia žiakov a žiačok
 • Učiteľ/učiteľka sám/sama seba

Koho je možné nominovať?

 • Učiteľa/učiteľku cudzieho jazyka v základnej škole
 • Učiteľa/učiteľku  cudzieho jazyka v strednej škole
 • Učiteľa/učiteľku  cudzieho jazyka v jazykovej škole
 • Nominovať možno učiteľov/učiteľky zo škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Kedy anketa prebieha?
30. 10. 2020 – 30. 11. 2020

Ako sa zapojiť do ankety?
Nominovať do ankety Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka je možné prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na webom sídle ŠPÚ.

V nominačnom formulári sa uvedie:

 • Prečo nominujete tohto učiteľa/túto učiteľku?
 • Ako učiteľ/učiteľka motivuje žiakov, aby sa venovali cudzím jazykom a aby sa s radosťou učili cudzie jazyky?
 • Aké inovatívne metódy používa na hodinách cudzích jazykov?
 • Aké prostredie pre žiakov vytvára, aké aktivity organizuje?

Okrem nominačného formulára, je možné poslať aj podporné materiály ako dôkaz svojich slov.

Hodnotenie
Zaslané nominačné formuláre a podpornú dokumentáciu bude vyhodnocovať komisia zložená z piatich členov menovaných riaditeľkou ŠPÚ. Pri vyhodnocovaní podkladov sa bude postupovať podľa týchto kritérií:

 1. Motivácia a aktivizácia žiakov
 2. Využívanie inovatívnych vyučovacích postupov a metód
 3. Činnostný prístup k vyučovaniu cudzích jazykov
 4. Vyučovacie prostredie, organizácia rôznorodých aktivít a projektov


Čo „Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka“ získa?
9 učitelia (3 ZŠ, 3 SŠ, 3 jazykové školy) získajú ocenenie ŠPÚ, knižné a vecné dary.

Nominačný formulár je dostupný na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet4Kufu1QkBcSd-9bxj2EsZixOkwOGD1XzCmdIUbIL9s6URw/viewform

Štatút ankety Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka
Štatút ankety