Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


16.10.2019

ŠPÚ spustil verejné pripomienkovanie

Pracovná skupina vymenovaná riaditeľom ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. pripravila dokument Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR.

Verejnosť sa sa môže vyjadriť ku koncepcii do 15. novembra 2019.

Verejné pripomienkovanie