Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


20.12.2017

ŠPÚ podporí projekt Technická škôlka

Technickú škôlku za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, autorov a garanta projektu slávnostne otvorili v Základnej škole s materskou školou v Trnave na ulici Kornela Mahra. Projekt, ktorého cieľom je hravou formou u detí podporovať a rozvíjať tvorivé myslenie, manuálnu zručnosť, verbálne schopnosti ale aj analytické a technické myslenie, je postavený na skúsenostiach z Českej republiky, kde technická škôlka funguje už sedem rokov.

Dnes predstavuje technická škôlka jeden z dôležitých pilierov českého školstva, v ktorom deti získavajú zručnosti. Na Slovensku tento projekt realizujú aj v Poprade, Lučenci a Prievidzi. Garantom pilotného projektu technickej škôlky na Slovensku je bývalá premiérka Iveta Radičová.

„Deti nielenže nadobudnú základný prehľad a zručnosti, ktoré sa dotýkajú každodenného života, ale je to základ aj pre budúce možné profesie a z detí môžu byť aj inžinieri,“ uviedol po slávnostnom otvorení Technickej škôlky v Trnave riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

„S autormi projektu sa stretneme v januári na pracovnom stretnutí k príprave projektového zámeru Národného projektu na podporu rozvoja zručností, funkčnej gramotnosti, technického a analytického myslenia v materských školách,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.