Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.12.2020

Spolupráca s neziskovou organizáciou LEAF

Štátny pedagogický ústav a nezisková organizácia LEAF sa rozhodli podpísať Memorandum o spolupráci. Spoločnými silami chcú členom manažmentu škôl pomáhať zvládnuť výzvy, ktoré im prinieslo dištančné vzdelávanie, a to prostredníctvom organizácie pravidelných on-line stretnutí s odborníkmi.

Dištančná výučba, na ktorú museli školy v krátkom čase prejsť, priniesla výzvy, na aké mnohé z nich neboli pripravené. Štátny pedagogický ústav sa v rámci Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP Teachers) stará o komplexnú podporu pre pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivity s rovnakým cieľom rozbehla aj nezisková organizácia LEAF, ktorej dlhodobou misiou je okrem iného aj pomáhať rozvíjať aktívne školy a učiteľov.

Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia oboch organizácií, predstavuje právny základ vzájomnej spolupráce. Počas online stretnutí pod názvom “Ranná káva riaditeľov s hosťom” sprostredkuje ŠPÚ a LEAF riaditeľom a vedúcim pracovníkom škôl informácie, skúsenosti a know-how od zaujímavých hostí, s cieľom pomôcť im zvládnuť aktuálnu situáciu.

Záznam zo stretnutí, ako aj z ostatných uskutočnených workshopov a webinárov pre učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, je možné pozrieť si na YouTube kanáli projektu Učíme na diaľku. Webináre a workshopy, ktoré od jarnej vlny pandémie organizuje LEAF, sú dostupné v Mediálnej knižnici pre učiteľov a riaditeľov škôl. Vďaka tomu sú cenné informácie neustále dostupné pre všetkých pedagogických aj vedúcich pracovníkov škôl.

Tlačová správa