Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


05.09.2018

SlovakEdu ocenilo intenzívnu a úspešnú spoluprácu s ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a výskumno-vývojové zamestnankyne ŠPÚ PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD. a Ing. Beata Menzlová prevzali od predsedníčky OZ SlovakEdu prof. PaedDr. Silvie Pokrivčákovej, PhD. ocenenie za intenzívnu a úspešnú spoluprácu pri realizácii vedeckých, odborných a vydavateľských aktivít tohto občianskeho združenia.

Ďakovné listy spolu s ďalšími ocenenými osobnosťami a inštitúciami si prebrali vo Viedni pri príležitosti slávnostného ukončenia päťročného projektu OZ SlovakEdu počas otvorenia 5.ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Language, Literature and Culture in Education (LLCE2018).

„Veľmi si ceníme aktivity, ktoré SlovakEdu spolu pedagógmi, docentami a profesormi univerzít robí pre prípravu budúcich učiteľov, ako aj aplikovanie výsledkov najnovších výskumov, nových metód a  foriem práce pre potreby škôl. O to viac si vážime dnešné ocenenie, ktoré nás v Štátnom pedagogickom ústave zaväzuje a povzbudí k ďalšej zmysluplnej práci na rozvoji školstva na Slovensku,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk v slávnostnom príhovore.

5.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Jazyk, literatúra a kultúra vo vzdelávaní Language, Literature and Culture in Education, na ktorom vystupujú prednášajúci  z rôznych krajín a kontinentov, napríklad aj z Mexika, Kórey, Indie a Taiwanu, finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.