Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.11.2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval v Mníchove o ďalšej spolupráci s Goetheho inštitútom

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval v Mníchove, hlavnom meste nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko, s riaditeľkou odboru Jazyka a vzdelávacej politiky Goetheho inštitútu Nivin El Sioufy. Hlavnou témou rokovania bola problematika nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku (Karpatendeutsche Minderheit in der Slowakei).

„Keďže naším spoločným cieľom je pomôcť základným školám nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku, pani riaditeľka navrhla v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave  možnosť vzdelávania učiteľov. V budúcom roku v ŠPÚ plánujeme uskutočniť konferenciu k danej problematike a sme veľmi radi, že predstavitelia Goetheho inštitútu prijali našu ponuku a stanú sa spoluorganizátormi, svojimi príspevkami obohatia obsah konferencie,“ povedal po rokovaní riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Zástupcovia ŠPÚ sa v Goetheho inštitúte v Mníchove zúčastnili aj prvej medzinárodnej konferencie s problematikou vyučovania s využitím metodického prístupu CLIL.

Na 1. konferenciu CLIL a nemčina ako cudzí jazyk; Možnosti a hranice (MINT und DaF; Chancen und Grenze) pricestovali odborníci na metodiku CLIL zo 105 krajín. Odzneli tu prednášky zamerané na výskum, ale aj príspevky s praktickými didaktickými postupmi pre učiteľov,  pomocou ktorých sa žiaci na  hodinách s CLIL dokážu veľmi efektívne a úspešne vzdelávať.

„Osobne ma veľmi zaujala prednáška prof. Dr. Christiane Dalton - Puffer z Univerzity vo Viedni, ktorá bola zameraná na vedecké výskumy, porovnávajúce výkony žiakov v CLIL triedach s kontrolnými triedami a prezentácia Sarah Rau, z univerzity Duisburg – Essen, ktorá sa zamerala na jazykovú podporu na CLIL vyučovaní v rámci prírodovedy,“ zhodnotil priebeh konferencie riaditeľ ŠPÚ, ktorý sa v Mníchove stretol aj s generálnym konzulom SR v Bavorsku Jánom Voderadským.