Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.04.2020

Upozornenie: Semináre pre učiteľov ruského jazyka v základných školách sú zrušené

Seminár učiteľov ruského jazyka v základných školách o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1. stupni základnej školy, ktorý sa mal konať v súvislosti so zavedením Dodatku č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“,  upravujúcim rámcový učebný plán pre ZŠ s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní, je v súvislosti so šírením koronavírusu zrušený.


Učitelia sa na seminári mali oboznámiť s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ, tzn. s tým, čo žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže a aké sú jeho kompetencie v cudzom jazyku, oboznámiť sa s učebnicou RJ pre 1. stupeň ZŠ a inšpirovať sa, ako s ňou na hodinách pracovať. ŠPÚ mal tiež pripravené námety na inovatívne prístupy k vyučovaniu ruského jazyka a príklad dobrej praxe v podobe vyučovacej hodiny ruského jazyka učiteľom z praxe.

Plánované semináre sú nateraz zrušené vo všetkých troch mestách:  Bratislave, Ružomberku a Košiciach. 


Bratislava: 24. 3. 2020 o 12.30 – 16.00   https://forms.gle/nPgmFWCtyCgEk3RT8
Zrušené. O novom termíne budeme včas informovať.


Košice: 21. 4. 2020 o 10.00 – 13.30   https://forms.gle/rhvwsPyoEMGrrDtk6
Zrušené. O novom termíne budeme včas informovať.


Ružomberok: 13. 5. 2020 o 10.00 – 13.30   https://forms.gle/xHn9oKZXDrMUeCxC7
Zrušené. O novom termíne budeme včas informovať.

Program seminára:
Program seminára v Bratislave

Program seminára v Košiciach

Program seminára v Ružomberku

Tešíme sa na Vás!