Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


16.03.2021

Možnosti úpravy obsahu vzdelávania

Štátny pedagogický ústav realizuje sériu bezplatných webinárov s cieľom reagovať na pandemickú situáciu, ktorá so sebou priniesla aj otázku úpravy obsahu učiva.

Do akej miery je možné upraviť ciele a obsah vzdelávania? Ako vyriešiť nedostatky v osvojení si učiva žiakmi vplyvom dlhodobého dištančného vzdelávania a zníženého počtu kontaktných hodín? Ako sa zorientovať v možnostiach úpravy obsahu vzdelávania? Z čoho vychádzať pri úpravách obsahu? Aké princípy je potrebné dodržiavať pri úpravách obsahu vzdelávania?

Rôzny prístup k dištančnému vzdelávaniu a mnohé prekážky, ktorým museli žiaci počas posledných mesiacov čeliť. Aj takéto otázky priniesla učiteľom pandémia COVID-19. Štátny pedagogický ústav chce pomôcť učiteľom v hľadaní riešení aj týchto tém a podporiť ich pri úpravách obsahu vzdelávania podľa potrieb ich žiakov. V spolupráci zamestnankýň a zamestnancov ŠPÚ a vyučujúcich z praxe bola pripravená séria webinárov a jednoduchý metodický materiál, ktorý má učiteľom priblížiť princípy, ako k úpravám obsahu vzdelávania pristúpiť. Webináre prebiehajú v marci a pokračujú počas prvých aprílových týždňov.

Časový harmonogram webinárov: 
4.3.2021  Ako pristúpiť k redukcii učiva   
Petra Fridrichová
Záznam webinára: https://www.youtube.com/watch?v=K_bCzEX6piY
11.3.   Efektívne plánovanie a možnosti redukcie učiva na I.stupni ZŠ (SJL, MAT)
Adriana Šišková, Petra Fridrichová
Záznam webinára: https://www.youtube.com/watch?v=Fv9a-a547Oc 
16.3.   Efektívne plánovanie a možnosti úpravy učiva v matematike ZŠ  
Lujza Čipková Hamplová
Záznam webinára: https://www.youtube.com/watch?v=aP5mK-NzhyE&t=573s 
23.3.   Efektívne plánovanie a možnosti úpravy učiva v SJL v ZŠ  
Janka Píšová, Karol Csiba
Záznam webinára: https://www.youtube.com/watch?v=m92XqwIfKMA&t=1266s
30.3.   Efektívne plánovanie a možnosti úpravy učiva v cudzích jazykoch v ZŠ  
Katarína Bockaničová, Anna Krnáčová
Záznam webinára: https://www.youtube.com/watch?v=LjOxByepuX4 
7.4.   Efektívne plánovanie a možnosti úpravy učiva v biológii a fyzike ZŠ  
Mariana Páleníková
13.4   Projektové vyučovanie ako cesta k úpravám učiva v spoločenskovedných predmetoch.   
Marek Bubeník

Bližšie informácie k webinárom, spolu s možnosťou prihlásiť sa na ne, sú priebežne uverejňované na portáli www.ucimenadialku.sk, ako aj facebookovej stránke Učíme na diaľku. Záznamy z webinárov záujemcovia nájdu na YouTube stránke portálu.
K dispozícii bude aj manuál obsahujúci inšpirácie a princípy na úpravu obsahu vzdelávania sumarizujúcú informácie z úvodnej časti zo série webinárov - Ako pristúpiť k redukcii učiva.Portál Učíme na diaľku vznikol ako jedna z aktivít v rámci Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
www.minedu.sk