Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.03.2020

Opatrenie riaditeľa ŠPÚ k rastúcemu riziku šírenia koronavírusu COVIS-19

Riaditeľ ŠPÚ prísne zakazuje od 12. marca 2020 do odvolania návštevy v budove Štátneho pedagogického ústavu.

Príkaz riaditeľa ŠPÚ č. 1/2020

Opatrenie ku rastúcemu riziku šírenia koronavírusu COVIS-19

 

ČASŤ PRVÁ

Článok 1

Základné ustanovenie

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „riaditeľ ŠPÚ“) vydáva tento príkaz v súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19.

ČASŤ DRUHÁ

Článok 2

Návštevy v ŠPÚ

Riaditeľ ŠPÚ prísne zakazuje od 12. marca 2020 do odvolania návštevy v budove Štátneho pedagogického ústavu.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosti dňom vydania.

V Bratislave dňa 12.03.2020

Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., v.r. riaditeľ