Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


02.04.2019

Zamestnávatelia a vysoké školy predstavili požiadavky na skvalitnenie matematického vzdelávania 

Na konferencii „Matematické vzdelávanie – zmeny pre budúcnosť“ zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RUZ), IT Asociácie Slovenska (ITAS), Slovenskej matematickej spoločnosti (SMS) a Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp)  a vysokých škôl (SISp) hovorili o potrebe zmeny v matematickom vzdelávaní, na ktorú podľa nich poukazujú aj medzinárodné merania, aj odberatelia absolventov stredných škôl.  Podľa autorov „Analýzy požiadaviek vysokých škôl a trhu práce na absolventov stredných škôl z pohľadu matematickej gramotnosti a návrh opatrení na skvalitnenie matematického vzdelávania“ je súčasný stav v slovenských základných a stredných školách neuspokojivý a vyžaduje si reflektovanie súčasných trendov. Cieľom je skvalitniť matematické vzdelávanie tak, ako to požadujú vysoké školy a zamestnávatelia.

Analýza požiadaviek a návrh opatrení na rozšírenie znalostí z matematiky nadväzuje na prácu odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu, ktorej členov pred rokom a pol vymenoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

„Materiál je pokračovaním tematickej práce skupiny odborníkov, ktorí analyzovali situáciu v školstve v nadväznosti na trh práce a hľadali riešenia na skvalitnenie súčasného stavu a systému vzdelávania matematiky,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Potrebu zmeny vo vzdelávaní v matematike odôvodnili jej požadovatelia napríklad poklesom úrovne matematických schopností žiakov a absentovaním logiky pri vstupe na SOŠ či učebnicami pre základné školy, v ktorých chýbajú úlohy na precvičovanie a praktické úlohy na finančnú gramotnosť. V konečnom dôsledku si to podľa zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov odnesie trh práce, kde chýbajú zamestnanci technického zamerania, pretože Slovensko je priemyselnou krajinou a naopak, miesto si nevedia nájsť absolventi humanitných odborov. Podľa údajov RUZ 57 percent absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali a v prípade stredných odborných škôl je to až 64 percent.