Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


22.11.2021

Vyhodnotenie súťaže Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Školu mohli do súťaže prihlásiť učitelia do 15. októbra 2021. Súťažné príspevky sa vyhodnocovali v troch kategóriách: výtvarná, literárna a audiovizuálna. Celkovo bolo prihlásených viac ako 200 škôl.

„Veľmi nás potešil veľký záujem zo strany základných i stredných škôl v rámci všetkých troch kategórií súťaže. Najviac súťažných príspevkov sme dostali vo výtvarnej kategórii. Porota tu víťazov vybrala celkom z príspevkov od 119 škôl,“ uvádza Denisa Ďuranová zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá je národnou koordinátorka Európskeho dňa jazykov za Slovensko pri Európskom centre moderných jazykov Rady Európy.

Európsky deň jazykov sa oslavuje od roku 2001, keď ho vyhlásila Rada Európy. Súčasťou osláv sú rôzne diskusie, vzdelávacie aktivity pre pedagógov aj žiakov a súťaže pre školy a žiakov. Cieľom súťaží aj sprievodných podujatí je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Súťaž Európsky deň jazykov 2021 sa po druhý krát organizuje v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Do výtvarnej kategórie zaslalo príspevky 119 základných a stredných škôl. V literárnej kategórii bolo 55 a v audiovizuálnej 37 prihlásených základných a stredných škôl.

„Veľmi oceňujeme tvorivosť a spracovanie prihlásených diel. Bolo skutočne potešením vidieť, ako sa mladí v školách chopili témy “Jazyky okolo nás“. Veríme, že je to aj obraz toho, že sa učiteľom a školám darí v žiakoch podporovať rozvoj jazykovej i kultúrnej rozmanitosti,“ dodáva Zuzana Lichá zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá sa podieľala na organizácii súťaže.

Prostredníctvom literárneho, výtvarného či audiovizuálneho diela žiaci vyjadrili ciele Európskeho dňa jazykov, koncept porozumenia viacjazyčnosti, podporili kultúrnu či jazykovú rôznorodosť.

V súlade so Štatútom súťaže hodnotiace komisie vybrali tri súťažné príspevky s najvyšším počtom bodov v troch kategóriách: literárna, výtvarná a audiovizuálna. Z každej kategórie boli tri víťazné súťažné príspevky podľa cieľovej skupiny, to znamená 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy a stredná škola. Víťazné školy budú odmenené cenou vo forme poukážky na nákup cudzojazyčnej literatúry.

Víťazi v literárnej kategórii:

1. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola s materskou školou, 072 51 Krčava 184  
Prihlasovateľ: Mgr. Ľudmila Olexová
Názov príspevku: Dobrý deň in the world (báseň)

2. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov
Prihlasovateľ: Mgr. Gabriela Klačanská
Názov príspevku: Jazyky (báseň)

Stredná škola
Výherca: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
Prihlasovateľ: Mgr. Andrea Korinková
Názov príspevku: „Meni s vamy pohraty” (poviedka)

Víťazi vo výtvarnej kategórii:

1. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
Prihlasovateľ: Mgr. Alena Cigániková
Názov príspevku: Poznávame európske jazyky

2. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Prihlasovateľ: Mgr. Liana Gógová
Názvy príspevkov:
Neži vo svojej bubline…
Jazyky na dlani Európy

Stredná škola
Výherca: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
Prihlasovateľ: Mgr. Andrea Korinková
Názvy príspevkov:
Farebný svet
Priateľstvo v každom jazyku
            

Víťazi v audiovizuálnej kategórii:

1. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Komenského 1, 071 01 Michalovce
Prihlasovateľ: Mgr. Beáta Šebestová
Názov príspevku: Po každej búrke príde dúha   

2. stupeň základnej školy
Výherca: Cirkevná základná škola R. Zaymusa, R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina
Prihlasovateľ: Mgr. Korina Bieliková
Názvy príspevku: Zvieratká v piatich európskych jazykoch

Stredná škola
Výherca: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Prihlasovateľ: Ing. Jozef Vrabel
Názov príspevku: Priatelia zo Šrobárky

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Organizačný tím súťaže