Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


19.03.2019

V Štrasburgu sa začalo 11. zasadanie riadiaceho výboru pre vzdelávaciu politiku a prax Rady Európy

Za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a národného experta pre vzdelávaciu politiku a prax Ľudovíta Hajduka začalo sa v Paláci Európy v Štrasburgu 11. zasadanie riadiaceho výboru pre vzdelávaciu politiku hodnotením situácie v oblasti vzdelávania v Európe i vo svete. V prvý deň rokovania rezonovala najmä téma európskeho pohľadu na vyučovanie dejepisu, ako je napríklad Pamätný deň holokaustu a kampaň Slobodne hovoriť, bezpečne sa učiť – Demokratické školy pre všetkých.

Hlavní aktéri kampane informovali výbor o jej  spustení v novembri minulého roka, v čase, keď si Európske Wergeland Centrum pripomínalo 10. výročie svojho založenia. Delegáti sa dozvedeli aj to, ako sa darí realizovať plánované aktivity vyplývajúce z kampane a s ňou súvisiaceho výskumného projektu Vplyv protiradikalizačných politík na sektor vzdelávania na národnej úrovni členských štátov Rady Európy. Autori kampane odporúčajú prioritne šesť  tém, ktoré si majú osvojiť školy, spoločenské a regionálne autority. Počúvať hlasy detí a študentov,  riešiť kontroverzné otázky, predchádzať násiliu a šikanovaniu, zaoberať sa propagandou, dezinformáciami a falošnými správami, zlepšovať kvalitu života v škole, bojovať proti diskriminácii. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk upozorňuje, že v tomto procese má nezastupiteľné prostredie najmä škola.

 „Ak chceme, aby sa naplnili ciele kampane v spomínaných šiestich témach, demokratické prostredie sa musí stať súčasťou každodenného života, vrátane školského prostredia. Len taká demokracia v skutočnosti tvorí predpoklad pre demokratickú kultúru. Mali by sme si však položiť otázku,  na akom stupni vývoja sú v tomto zmysle školy dnes? Ako reagujú na reálne výzvy v živote školy či triedy? Sú motivované a zaangažované tak, aby nečakali na kampaň alebo nariadenie vlády a administratívy? V prípravnej fáze kampane sa riadiaci tím sústredil na oboznámenie sa so situáciou škôl naprieč Európou, práve pokiaľ ide o reálny stav demokracie v kurikule a školskom živote,“ zhrnul riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

11. zasadanie CDPPE pokračuje diskusiou o otázkach jazykovej politiky a praxe vo vzdelávacích programoch jednotlivých krajín Európskej únie a vzdelávaní k digitálnemu občianstvu.