Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


30.10.2019

Rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ sa zišli členovia organizačného výboru pre prípravu pedagogicko-vedeckých konferencií určených predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov. Zástupcovia ŠPÚ, Matice slovenskej a Ústavu politických vied SAV dohodli na konkrétnych témach, prednášajúcich ale aj na podrobnostiach prípravy a realizácii troch konferencií, ktoré sa uskutočnia vo februári budúceho roka v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove.

 „Účastníci týchto pedagogicko-vedeckých konferencií, predovšetkým učitelia z celého Slovenska, si budú môcť vytvoriť ucelený obraz o stave a smerovaní spoločnosti očami odborníkov na históriu, štátoprávne a etické otázky, hospodárstvo, sociálne veci, zdravotníctvo a ďalšie oblasti celospoločenského významu. Očakávame, že autori vo svojich prednáškach budú reflektovať najmä aktuálne potreby súčasnosti,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Prednášky, ktoré budú na konferencii Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti prezentované, zverejnia organizátori v spoločnom zborníku.