Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


06.06.2019

V ŠPÚ sa konal seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Na seminári, zameranom na tvorbu a metodiku hodnotenia učebníc, sa v Štátnom pedagogickom ústave vzdelávalo niekoľko desiatok učiteľov z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa oboznámili s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako majú pracovať s učebnicou a pilotne si odskúšali vypĺňanie dotazníka pre učebnice Matematiky, Biológie a Vlastivedy. Seminár venovaný vlastivede bol určený predovšetkým pre učiteľov 1. stupňa, matematika a biológia pre učiteľov 2. stupňa základných škôl.

„Jednou z úloh Štátneho pedagogického ústavu, ktorá vyplýva z návrhu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, schváleného ministerkou školstva Martinou Lubyovou , je podrobiť učebnice dôkladnej analýze z pohľadu pokrytia ich obsahu ŠVP a získať spätnú väzbu od pedagogickej verejnosti na celkovú koncepciu a kvalitu spracovania učebníc. Semináre pre učiteľov, ktoré ŠPÚ organizuje, sú jedným z dôležitých prostriedkov, ako dospieť k poznaniu reálnej situácie v tejto oblasti,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V priebehu tohto kalendárneho roka budú realizovať semináre aj pre učiteľov z ďalších samosprávnych krajov.  O ich termíne bude ŠPÚ včas informovať na svojej webovej stránke.