Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


04.04.2019

V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

V Dome kultúry v Dolnom Kubíne si dnes prebrali ocenenia dvadsiati učitelia, učiteľky a odborní zamestnanci zo škôl a školských zariadení, ktoré sú v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Žiline. Tento rok odovzdal ocenenia dvadsiatim učiteľom a pedagogickým pracovníkom generálny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mário Schrenkel spolu s prednostom Okresného úradu v Žiline Michalom Lavríkom. Na slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov v Dolnom Kubíne, prišiel opäť aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

„Podujatia, na ktorých preukážeme verejne vďačnosť učiteľom a pedagogickým zamestnancom za ich dlhoročnú statočnú prácu pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže je zadosťučinením za ich obetavosť  a starostlivosť o mladú generáciu. Je to určite aj povzbudenie a motivácia pre pokračovanie v tejto činnosti aj do budúcnosti aj pre tých učiteľov a zamestnancov škôl, ktorí tu dnes neboli ocenení. Som preto presvedčený, že ani na takúto formu ocenenia učiteľov a nepedagogických zamestnancov škôl nesmieme zabúdať,“  podčiarkol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. 

Ocenenia za dlhoročnú, obetavú, kreatívnu či inovatívnu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese si odniesli učitelia a pedagogickí zamestnanci materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, stredných škôl a gymnázií ako aj Centra voľného času zo Žilinského samosprávneho kraja.