Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.09.2019

V Banskej Bystrici sa konala medzinárodná konferencia o slovenskom národnostnom školstve a zachovaní národnostného povedomia v Európe

Medzinárodná konferencia Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy, ktorá sa konala v Štátnej vedeckej knižnici v dňoch 6. až 7. septembra 2019 v Banskej Bystrici, reagovala na aktuálne potreby súčasnosti v krajinách, kde ešte stále žije početná komunita Slovákov.

Odborníci v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, v komunitách, kde sú Slováci uznávanou národnostnou menšinou, považovali za nevyhnutné  zorganizovať konferenciu k problematike slovenského národnostného školstva práve na Slovensku. Žiadosť o spoluprácu pri realizácii konferencie od Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácie slovenských pedagógov v Srbsku a Metodického pedagogického centra Slovákov v Maďarsku prijala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, takže úloha hostiteľa pripadla metropole stredného Slovenska.

„Cieľom konferencie bola prezentácia aktuálnych informácií k otázkam slovenského národnostného školstva v komunitách Slovákov žijúcich v krajinách strednej, južnej a východnej Európy. Odborníci z domovských krajín a zo Slovenska tiež poukázali na možnosti ďalšieho vývoja v tejto oblasti. Verejnosť sa bude môcť o obsahu príspevkov dozvedieť viac zo spoločného zborníka, ktorý bude vydaný po konferencii,“ uviedol riaditeľ  ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý ocenil obsah i ciele konferencie.

S podnetnými príspevkami sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici  predstavili odborníci z oblasti školstva z Poľska, Rumunska, zo Srbska, z Chorvátska, Maďarska, Anglicka, Ukrajiny, Česka, Írska, Slovenska  ale aj iných krajín sveta.  Prednášajúci sa venovali témam ako je národnostná identita v systéme slovenského školstva, purilingválne prístupy vo vyučovaní materinského jazyka, stav slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom slovenským, združovanie vzdelávacích centier v Anglicku, slovenčina na vysokých školách v Srbsku, stav a perspektívy vyučovania slovenského jazyka v Zakarpatsku alebo súčasný stav učebníc pre slovenské školy v Rumunsku.

Okrem organizátorov konferenciu finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku.