Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


28.11.2019

Štátny pedagogický ústav bude spolupracovať na projekte „Viem, čo zjem“ podporujúcom zdravú výživu detí

Dohodli si na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a manažérka pre spoločenské záležitosti Nestlé Slovensko Ľubica Novotná.  ŠPÚ pripraví vzdelávací štandard pre voliteľný predmet k problematike zdravej výživy detí spolu s metodickými materiálmi pre každú vyučovaciu jednotku, čo predstavuje v tomto prípade 33 vyučovacích hodín. Obsah prierezovej témy spolu s metodickými materiálmi, zverejnený na Metodickom portáli ŠPÚ, bude k dispozícii všetkých učiteľom, pedagogickej i nepedagogickej verejnosti.

V prvej polovici roka 2020 bude ŠPÚ spolupracovať aj na realizácii seminárov pre učiteľov základných škôl s tematikou zdravej výživy detí , ktoré  pripravuje spoločnosť Nestlé spolu s Úradom verejného zdravotníctva. Semináre budú prebiehať vo všetkých ôsmich regiónoch Slovenska. Úvodný seminár sa  bude konať priamo v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

„ŠPÚ podporí projekt podporujúci zdravšiu výživu detí, ktorého cieľom je motivovať najmä žiakov základných škôl vo veku 8 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Deti majú možnosť si osvojiť zásady zdravej výživy. Tieto poznatky budú pre ne prospešné nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Sme presvedčení, že prevencia je osožnejšia, ako liečba obezity a jej dôsledkov,“ zdôvodnil rozhodnutie spolupracovať na projekte riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk .

Štvrtý ročník projektu Viem, čo zjem, ktorého cieľom je podporovať spojenie aktívneho pohybu detí so zdravým stravovaním, prináša ako novinku digitalizovaný obsah všetkých lekcií i prednášok, vďaka ktorým si žiaci z 3. až 7. ročníkov osvoja zásady zdravej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín, správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania, ale spoznajú aj riziká, ktoré so sebou prináša nesprávna výživa.

Tento školský rok sa žiaci naučia napríklad správne čítať informácie z obalov potravín, ako ich skladovať a hygienicky narábať pred samotnou prípravou jedla. Deti tiež budú môcť bližšie nazrieť do sveta živín, ktoré potrebujú k tomu, aby mali dostatok energie na šport a zábavu, či učenie. Žiakov z prihlásených škôl tento školský rok čakajú aj dve kolá zábavných súťaží zameraných na kreativitu a pohyb.

Projekt Viem, čo zjem, je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doposiaľ sa na ňom zúčastnilo približne osem miliónov detí. Odborným partnerom projektu je Úrad verejného zdravotníctva SR a uskutočňuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V predchádzajúcom roku sa projektu zapojilo 107 základných škôl s počtom viac ako 10 000 žiakov z rôznych častí Slovenska.