Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


16.10.2018

ŠPÚ a ZZŠS na celoslovenskom pléne v Starom Smokovci diskutovali o dôležitých otázkach základného školstva

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a výskumno - vývojoví zamestnanci ŠPÚ, ktorí sa venujú problematike zdravotne znevýhodnených detí a žiakov, informovali delegátov celoslovenského pléna Združenia základných škôl Slovenska na zasadaní v Hornom Smokovci o súčasných i plánovaných aktivitách ŠPÚ, týkajúcich sa problematiky základných škôl v praxi. Delegátom pléna ZZŠS predstavili výsledky vyhodnotenia prieskumu aplikácie vzdelávacích programov pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti a s poruchami správania.

„Bol to prvý prieskum, pracovná skupina bude pokračovať vo vyhodnocovaní a prieskumy sa budú každoročne pravidelne vykonávať naďalej,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a doplnil, že 20. novembra na pracovnom rokovaní komisie zloženej zo zástupcov ministerstva školstva, ŠPÚ, VÚDPaP, ZZŠS a zástupcov ďalších relevantných inštitúcií, spoločne vyhodnotia skúsenosti z aplikácie vzdelávacích programov pre žiakov s zdravotným znevýhodnením a prijmú odporúčania, ako ďalej pokračovať .  Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk opätovne zdôraznil, že prioritou ŠPÚ naďalej zostáva  užšie prepojenie práce zamestnancov ŠPÚ s praktickým terénnym výskumom v školách, ktorý má zabezpečiť  efektívnu spätnú väzbu pre poznanie skutočného stavu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách vrátane skúseností zo zavedenia iŠVP .

„Pripravujeme vyhodnocovanie realizácie inovovaných Štátnych vzdelávacích programov v pravidelných cykloch. Systémový model inovácie kurikúl , podpísaný ministerkou školstva, bude fungovať tak, aby sa inovácie nepripravovali od stola ale na základe výskumov a poznatkov zo základných škôl,“ povedal riaditeľ ŠPÚ.

Delegáti celoslovenského pléna ZZŠS sa v diskusii so zástupcami ŠPÚ zaujímali aj o pripravované zmeny vo vyučovaní cudzích jazykov  v základných školách .

„Reflektujeme záujem o návrat k rozšírenej  ponuky výučby cudzích jazykov, ktorá prispeje k širšiemu výberu jazykov vo vyučovacom procese a v konečnom dôsledku k lepšiumu  uplatneniu absolventov škôl na Slovensku na pracovnom trhu. V snahe bezodkladne prispieť k tomuto procesu sme začali pripravovať vzdelávacie štandardy pre všetky cudzie jazyky, ktoré by prichádzali do úvahy pri zmene vyučovania anglického jazyka ako povinného prvého cudzieho jazyka na voliteľný prvý cudzí jazyk v základných školách,“ uzavrel  riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.