Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


10.09.2019

ŠPÚ v spolupráci s ďalšími inštitúciami zorganizuje pedagogicko-vedecké konferencie pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s rezortom školstva, Maticou slovenskou a Ústavom politických vied SAV pripravuje tri pedagogicko-vedecké konferencie pod názvom Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti. Konferencie sú určené predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov.

Pedagogicko-vedecké konferencie pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov sa uskutočnia vo februári v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove.

Prednášky, ktoré na konferencii Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti odznejú, budú zverejnené v spoločnom zborníku.

„Cieľom týchto odborných konferencií, na ktorých sa budú môcť zúčastniť učitelia z celého Slovenska, je priblíženie uceleného obrazu o stave spoločnosti očami odborníkov na históriu, štátoprávne a etické otázky, hospodárstvo, sociálne veci, zdravotníctvo a ďalšie oblasti celospoločenského významu. Očakávame, že autori vo svojich prednáškach budú reflektovať najmä aktuálne potreby súčasnosti,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po pracovnom rokovaní so zástupcami inštitúcií, ktorí budú na príprave a realizácii konferencií participovať.