Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


28.02.2019

ŠPÚ podporí intenzívnejšie zavádzanie tém duševného vlastníctva do školského vzdelávania

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu rokoval so zástupcami Úradu priemyselného vlastníctva SR o možnej spolupráci pri efektívnejšom zavádzaní problematiky patriacej do oblasti duševného vlastníctva. Diskutovali najmä podpore pre pedagógov a to vo forme akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý by umožnil  odbornú a metodickú prípravu pedagógov  a potrebné vzdelávacie materiály. Zhodli sa na tom, že v súčasnej spoločnosti je veľmi dôležité prepájanie vzdelávacieho obsahu s realitou a svetom práce, rozvíjanie  tvorivosti, digitálnych a podnikateľských kompetencií, ktoré patria medzi dôležité aspekty duševného vlastníctva.   

„Vítame, že Úrad priemyselného vlastníctva SR pripraví odborné podklady pre  vzdelávacie programy zamerané na druhý stupeň základných škôl a stredné školy. ŠPÚ pri ich kreovaní zabezpečí pedagogickú relevantnosť, následne budú programy akreditované a ponúknuté školám a pedagógom,“ vysvetlil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Realizácia akreditovaného vzdelávania učiteľov by mala prebiehať v Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. Touto témou sa bude zaoberať  v novembri tohto roka aj plánovaná medzinárodná konferencia, určená pedagogickej verejnosti, ktorá poskytne okrem odborných informácií aj konkrétnejší obraz o uvedenom vzdelávaní.

 „Veríme, že spoločne sa nám podarí vytvoriť vzdelávací model, ktorý bude prospešný pre školy, učiteľov a žiakov, aby dokázali využiť potenciál duševného vlastníctva nielen pre svoj ďalší rozvoj, ale tiež pre rozvoj celej spoločnosti, resp. ekonomiky,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Štátny pedagogický ústav venuje problematike a významu duševného vlastníctva, prínosu rozvíjania tvorivosti pre osobný život a budúcu kariéru, prepájaniu vzdelávacieho obsahu s realitou a svetom práce osobitnú pozornosť. Témy ako duševné vlastníctvo v kontexte školského vzdelávania, autorské právo v školách, výnimky a obmedzenia z autorského práva v škole, originál alebo falzifikát tvorili  obsah školení, seminárov, workshopov pre učiteľov najmä v ostatných dvoch rokoch. Naposledy  problematika duševného vlastníctva rezonovala na celoslovenskom seminári pre učiteľov, ktorý sa konal v ŠPÚ v novembri 2018.