Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


23.01.2019

ŠPÚ bude spolupracovať na tvorbe učebných materiálov pre cudzincov s Nadáciou AK

Štátny pedagogický ústav podporí aktivity smerujúce ku kvalitnejšej a dostupnejšej výučbe slovenského jazyka pre deti cudzincov. Na pracovnom stretnutí sa na tom dohodli zástupcovia ŠPÚ a Nadácie Alony Kurotovej, ktorí v krátkom čase podpíšu dohodu o spolupráci. Spoločným cieľom oboch subjektov je zlepšenie podmienok v školskom prostredí pre deti do 15 rokov, ktoré sa sem prisťahovali spolu s rodičmi z iných krajín.

„Tieto deti potrebujú ovládať slovenský jazyk, aby sa ľahšie a rýchlejšie integrovali do nového prostredia, v ktorom sa ocitli. Chceme im pomôcť tým, že sa budú učiť slovenský jazyk efektívnejšie, ako je doposiaľ,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Zástupcovia oboch inštitúcií sa zhodli na tom, že u nás absentujú jednoduché príručky pre riaditeľov a učiteľov v základných školách  ako aj učebnice pre výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.

„V prvej etape spolupráce  odborní zamestnanci a externí spolupracovníci z ŠPÚ pomôžu Nadácii pri príprave týchto metodických príručiek ako aj pri tvorbe pracovných listov pre učiteľov na prvom stupni základných škôl. Budú v nich vypracované konkrétne úlohy pre žiakov, čo im prácu s týmito deťmi uľahčí,“ konkretizoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Nadácia Alony Kurotovej bola založená 04. júla 2014 s cieľom byť účinným nástrojom pomoci hlavne mladým ľuďom v oblasti vzdelávania, dať im šancu študovať na najlepších slovenských univerzitách a následne uplatňovať nadobudnuté vedomosti v krajinách, odkiaľ pochádzajú a tým prispievať k rozvoju týchto krajín. Nadácia úzko spolupracuje s jazykovou školou iCan, prostredníctvom ktorej zahraniční študenti, štipendisti Nadácie AK, získajú kvalitnú ročnú jazykovú prípravu, aby boli následne schopní pokračovať v štúdiu na slovenských vysokých školách v slovenskom jazyku.