Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


08.03.2019

Slovenské deti žijúce v Írsku vytvorili „narodeninovú“ pohľadnicu pre riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Deti Slovákov žijúcich v Írsku, ktoré sa vzdelávajú vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline, vytvorili pohľadnicu pre riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka pri príležitosti jeho narodenín. Pohľadnica, ktorú poslali do ŠPÚ je už druhým darčekom od detí v Írsku.  Koncom minulého roka napísali riaditeľovi ŠPÚ ďakovný list, ktorý mu spolu s ručne vyrobeným košíčkom s troma čokoládovými "zlatými" grošmi doručila riaditeľka vzdelávacieho centra Mária Pacherová. Tretiaci a štvrtáci takto spontánne reagovali na zásielky učebníc, ktoré im osobne zabezpečil a doručil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

„Musím sa priznať, že ma to veľmi milo potešilo a povzbudilo, aby sme v aktivitách pre Slovákov žijúcich v zahraničí pokračovali intenzívne aj naďalej,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku v Dubline, ktoré oslávi tento rok svoje 12. narodeniny, spolu s jeho pobočkou v Corku, navštevujú pravidelne desiatky detí  Slovákov žijúcich v Írsku. Učia sa tam predovšetkým slovenský jazyk, aby nestratili kontakt s materinskou rečou. Ich učiteľmi sú Slováci, ktorí nadobudli pedagogickú prax na Slovensku. Vyučovanie vo vzdelávacom centre je zabezpečené dve soboty v mesiaci, pričom niektoré deti cestujú do centier aj štyri hodiny. Vzdelávajú sa tu od materskej školy až po prípravu na maturitné skúšky, pretože Írsko umožňuje maturovať zo všetkých jazykov Európskej únie. Túto možnosť využíva veľa mladých ľudí. Maturita zo slovenského jazyka je pre nich dôležitá aj preto, že mnohí z nich chcú študovať na slovenských vysokých školách.

Okrem Írska ŠPÚ spolupracuje aj so zástupcami ďalších vzdelávacích centier v Európe i v zámorí. Týka sa to viacerých oblastí, či už to sú vzdelávacie štandardy alebo tvorba učebníc, potrebných pre výučbu vo vzdelávacích centrách.  Aktuálne úlohy sa operatívne riešia v spoločnej pracovnej komisii ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v Európe aj v zámorí, ktorá po prvý raz zasadala v Bratislave pri príležitosti 70. výročia vzniku Štátneho pedagogického ústavu.